Školka

Firemní školka byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy (tj. Magistrát města Ostravy, úřadů městských obvodů a Městské policie).

Kapacita školy je 24 dětí (max. 6 dětí do tří let).

Dle § 34 odst. 8) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí do této školy ředitelka na základě kritérií stanovených zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do firemní školky zohledňují význam této instituce.

  • Firemní školka kromě své primární funkce předškolního vzdělávání dětí má usnadnit svým zaměstnancům sladění pracovního a rodinného života.
  • Díky své delší provozní době usnadní vyzvedávání dětí rodičům bydlící mimo Ostravu, během letního provozu umožní umístění dětí, jejichž kmenové školky jsou v době prázdnin mimo provoz.
  • Přednost přijímaní dětí mladších 3 let umožní rychlejší návrat zákonných zástupců do zaměstnání po rodičovské dovolené.
  • Při přijímání dětí do firemní školky dle § 34 odst. 8) školského zákona neplatí § 34 odst. 4) školského zákona o přednostním přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.