door-3361128_960_720
Provozní informace

Provozní doba školy

6.00-17.30

6.00-15.15 (pátek)

Škola je v provozu i v době školních prázdnin, zajišťuje stravování a pitný režim dětí během celého pobytu.


Platby

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 1.000,- Kč/měsíc. V příspěvku je zahrnuta celodenní péče o dítě kvalifikovaným personálem, nadstandardní provozní doba, veškeré návštěvy kulturních zařízení, aktivity ve škole i mimo ní (popř. doprava), hygienické potřeby, výtvarný materiál a speciální programy školy.

Vzdělávání v posledním ročníku školy se poskytuje bezúplatně.

Platba je zasílána zpětně do 15. dne měsíce (př. do 15 října za září) na bankovní účet č.: 115-447460257/0100. Variabilní symbol pro platbu je první šestičíslí rodného čísla dítěte.

O snížení úplaty o 50 % je možné požádat při dlouhodobé absenci.

Stravné

Stravu dodává MŠ Varenská.


Režim dne

  • 6.00-8.15      scházení dětí, spontánní hry
  • 8.15-8.30      ranní kruh, pohybová chvilka
  • 8.30-9.00      hygiena, přesnídávka
  • 9.00-11.15    řízená výchovná činnost/skupinová/individuální práce/spontánní hry dětí, pobyt venku/pohybové aktivity
  • 11.15-12.00  hygiena, oběd
  • 12.00-14.15  hygiena, odpočinek
  • 14.15-14.45  hygiena, svačina
  • 14.45-17.30  spontánní hry dětí/individuálně plánované činnosti/speciální programy, odchod dětí