pen-4163403_960_720
Projekty

Projekt „Vzhůru ke hvězdám“ (1/2023 – 7/2023)

Objevování tajemství vesmíru. Vytváření vztahu k životnímu prostředí, planetě Zemi a vesmíru. Rozvoj pohybových dovedností dětí. Nahlédnutí do technického zákulisí objevování vesmíru, výlet do Planetária Ostrava společně se spřátelenou mateřskou školou, návštěva expozice ve Světě techniky v DOV.

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu SMO 2023

Výsledek obrázku pro logo ostrava

 


(2022)


Projekt „Děti v pohybu III.“ (1/2021 – 11/2021)

Taneční přehlídka mateřských škol v rámci akce Ostravský kompot 2021 (23. 5. 2021) – věcné dary, ceny, kostýmy, výzdoba; „Od semínka po…“ – děti jako objevitelé, zahradníci, ochránci přírody, ekologové, přírodovědci, kteří se zaměří na péči o přírodu. Proběhne se spřátelenými školami.

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO 2021

Výsledek obrázku pro logo ostrava

 


Projekt „Barevná školka II.“ (9/2019 – 12/2021)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol formou vzájemných návštěv, odborně zaměřená setkávání a spolupráce se zákonnými zástupci/pěstouny ve škole, vzdělávání pedagogických pracovníků, nové metody ve vzdělávání, zapojení odborníka z praxe a komunitně osvětová setkávání.

Poskytovatel dotace: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropská unie)

 

 

 

 


Projekt „Děti zdravé, děti hravé“ (1/2019 – 6/2019)

Taneční přehlídka mateřských škol v rámci akce Ostravský kompot 2019 (19. 5. 2019) – věcné dary, ceny, kostýmy, výzdoba; přeprava dětí v rámci pobytů v přírodě, výletů, návštěva sportovních a kulturních zařízení, nákup aromatik.

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO 2019

Výsledek obrázku pro logo ostrava

 


Projekt „Děti v pohybu“ (1/2018 – 6/2018)

Taneční přehlídka mateřských škol v rámci akce Ostravský kompot 2018 (20. 5. 2018) – věcné dary, ceny, kostýmy, výzdoba, fotoaparát; pohybové aktivity v přírodě, návštěva sportovních a kulturních zařízení, nákup tělocvičného vybavení.

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO 2018

Výsledek obrázku pro logo ostrava

 


Projekt „Barevná školka“ (1/2017 – 12/2018)

Personální podpora – chůva, prevence logopedických vad, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol formou vzájemných návštěv, odborně zaměřená setkávání a spolupráce se zákonnými zástupci/pěstouny ve škole.

Poskytovatel dotace: MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropská unie)

 

 

 

 


Projekt „Sportujeme s radničním skřítkem“ (1/2016 – 6/2016)

Sportovní aktivity (tenis, plavání), pobyt v přírodě, eko-výchova, přeprava účastníků projektu, tělocvičné nářadí, výtvarný materiál a dary.

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava, Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO 2016

videospot https://www.facebook.com/Trojhali/videos/1737771653105249/

Výsledek obrázku pro logo ostrava